Grb DEMOSA

grbdemosa
Grb DEMOSA je lav u pokretu na zelenoj površini i sa plavetnom pozadinom, na štitu koji je svijetlo zlatnog obruba. Grb simboliše rabrost, istrajnost i direktno je u vezi sa viševjekovnom državnom tradicijom Crne Gore.

 

Logo DEMOSA

logodemosa
Logo DEMOSA je grb sa čije lijeve strane je ćiriličnim pismom ispisano DEMOS, a sa desne strane latiničnim pismom. Grb i dva natpisa stoje u horizontali na pravougaonom polju koje je srazmjerno i dijagonalno podijeljeno plavom i crvenom površinom. Logosimboliše ravnopravnost, pomirenost boja i estetskog izraza, sjedinjenost Crne Gore i njenog trajanja u jednom kompletnom prostoru, a istovremeno predstavlja i spoj državne, civilizacijske i kulturološke tradicionalnosti i modernosti Crne Gore