Javni servise da bude profesionalan i društveno autonoman

Javni servise da bude profesionalan i društveno autonoman

Imajući u vidu visoki društveni interes građana o funkcionisanju javnog servisa Demos apeluje da se odluke o njegovom daljem funkcionisanju donesu na demokratski i zakonski način, van političkih uticaja. Očigledno je da vlast DPS-a, navikla na kontrolu ovog društveno važnog medija koji finansiraju svi građani Crne Gore, nastoji da sputa zakonski epilog nastale situacije. To vlast čini na više načina, a posebno vidljivo preko medijskih punktova koje kontroliše. Ironija situacije je da ”brigu” o Javnom servisu najviše izražavaju mediji koji su novinarsku profesiju srozali na najniži nivo, brutalno služeći formalnim i neformalnim centrima moći. Skrećemo pažnju javnosti da je apsolutno neprihvatljiva već ustanovljena praksa da generalni direktori odlaze iz RTCG uz nenormalno visoke otpremnine, izvedene na različite metode. Ta pojava je u direktnoj suprotnosti sa iskustvima drugih zaposlenih u crnogorskom društvu, a posebno sa nemilosrdnim ishodima za radnike u zatvorenim preduzećima. Stoga, nameće se samo jedan zaključak – da se radi o nagradama za poslušnost prema vrhu vlasti i specijalnim službama. Demos podsjeća da je nivo funkcionisanja javnog servisa jedan od bitnih indikatora stanja demokratije, te se zato zalaže za ishode u nastaloj situaciji, koji će obezbijediti visok stepen profesionalizma i društvene...
Demos traži ozbiljna rješenja umjesto neozbiljnih izjava

Demos traži ozbiljna rješenja umjesto neozbiljnih izjava

Najnovija izjava Filipa Vujanovića, da ”navija za povećanje zarada majkama sa troje djece” predstavlja novi pokušaj da se farsom derogira vrlo ozbiljna tema. Došavši na posve problematičan način na funkciju predsjednika, Filip Vujanović odlučuje da svoj mandat privede kraju u svojstvu navijača. Shvatamo potrebu za ulogom, makar i navijačkom, budući da ga na ”terenu” do sada nije ni bilo. Nebitno da li je na tribine stigao sam, ili, pak, bio izguran na njih, ovaj sada”navijač za majke”, pokušava da se stidljivo distancira od svog matičnog kluba za koji je vjerno navijao, bez obzira na rezultate. Umjesto ozbiljne političke izjave ili inicijative šefa države, na kraju jedne sumorne godine koju karakteriše – poluprazan državni parlament nakon neslobodnih izbora, misterija državnog udara, dramatični socijalno-ekonomski parametri, koje oslikava i predloženi budžet – javnosti se nudi novi beznačajan, za majke gotovo uvredljiv, nastup Filipa Vujanovića, koji iznova pokazuje, pored elemenata otužnog humora, dubinu devalviranosti funkcije predsjednika države. Demos konstatuje da od pompezno najavljenih novih reformskih zahvata tokom predizborne kampanje koji bi vidljivo poboljšali životne uslove građana, predstavnici vlasti svojim prvim potezima demonstriraju suprotno, ponovo na štetu građana. Demos zahtijeva da predstavnici vlasti makar oko dramatično-socijalnih pitanja iskažu veću ozbiljnost i respekt prema najugroženijim kategorijama...
Demos BP: Bjelopoljski budžet više služi kao plan “ugradnje” nego izgradnje

Demos BP: Bjelopoljski budžet više služi kao plan “ugradnje” nego izgradnje

Predsjednik bjelopoljskog Opštinskog odbora DEMOS-a Nikola Raosavljević ocijenio je da je planirani budžet, predviđen nacrtom tog dokumenta u iznosu od 12.650.000 eura nije ni konsolidacioni ni razvojni već potrošački i partijski. Prihode 48 odsto čine lokalni prihodi, sopstveni prihodi su oko 33 odsto,  15 odsto ustaljeni prihodi od strane države, a drugi dio od 52 odsto čine dotacije, donacije i prihodi od imovine. Raosavljević je ocijenio da mali broj građana koji je bio prisutan na javnoj raspravi prije dva dana, govori o tome da su oni izgubili nadu da ovaj dokument treba da bude plan razvoja i da se zapravo radi o planu javne potrošnje, te da Opština nije realizovala ni jednu ozbiljnu investiciju godinama unazad, dok su nezaposlenost i iseljavanje sve veći. „Jedino što primjećujemo je kontinuitet u trošenju budžetskih sredstava i povećanju javne uprave. Da je ovo tačno najbolje ilustruju primjeri sekretarijata koji treba da budu zamajac razvoja a koji više troše na tekuće izdatke a manje na primarnu svrhu zbog kojih su osnovani. Tako, sredstva opredijeljena za Sekretarijat za ruralni razvoj, gdje je za podsticaj ruralnog razvoja opredijeljeno 50.000 eura,  dok potrošnja tog sekretarijata za plate i materijal iznosi 66.800. Slično je i kod Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj, gdje je za troškove opredijeljeno 138.000 eura a  za posticajne mjere poljoprivrede predviđeno 152.000. eura“, navodi dr Raosavljević. Takođe, ističe on, za asfaltiranje gradskih i lokalnih puteva predviđa se 150.000 eura što je nedopustivo s obzirom na to da za šest godina nije asfaltiran ni kilometar puta, a da se samo za rekonstrukciju jedne raskrsnice predviđa 200.000 eura. „Naša pretpostavka je da će tu rekonstrukciju raditi...
Demos Nikšić: Planirani prihodi budžeta nijesu dovoljni

Demos Nikšić: Planirani prihodi budžeta nijesu dovoljni

Iz nikšićkog opštinskog odbora Demosa upozoravaju da spostveni tekući prihodi budžeta koji je za narednu godinu planiran na nešto više od 20 miliona eura dovoljni su samo da pokriju planirane tekuće izdatke i otplatu dugova. Sopstveni tekući prihodi su planirani na 11,8 miliona, dok su tekući izdaci planirani na devet, a dugovi 2,6 miliona eura. „I ove godine da nije sredstava iz egalizacionog fonda koja iznose 5,3 miliona eura, donacija koje iznose 300 hiljada, kredita koji iznose 930 hiljada i prodaje opštinske imovine u iznosu od 203 hiljade ne bi se mogle izmirivati ostale obaveze koje opština ima prema institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, kapitalnim ulaganjima u opštini“, navodi se u saopštenju Demosa. Stavka u budžetu za 2017. godinu koja je najviše porasla u odnosu na prethodnu godinu, ističu iz Demosa, su bruto zarade zaposlenih u organima lokalne uprave koje iznose skoro pet miliona, dok su bruto zarade u tekućoj godini iznosile nešto preko 4,4 miliona. „Sredstva za isplate zarada za narednu godinu u odnosu na tekuću uvećana su za 516 hiljada. Postavlja se pitanje zbog čega je u budžetu za 2017. došlo do drastičnog povećanja iznosa bruto zarada. Da li je planirano povećanje posledica predstojećih lokalnih izbora u Nikšiću i to po oprobanom receptu jedan zaposleni 4 glasa“, ističu iz Demosa. Napominju da je sekretar finansija Opštine Nikšić prilikom donošenja budžeta za ovu godinu kazao da će opština u narednoj godini uštedjeti 950 hiljada za iznos neisplaćenih zarada za 105 radnika koji su krajem 2015. godine napustili svoja radna mjesta kroz sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnina od preko milion eura, a umjesto toga iznos bruto...